CEPID

CEPID staat voor Continuing Education Program in Implant Dentistry. CEPID is een opleiding voor tandartsen en kent drie complexiteitsniveaus die elk zowel een wetenschappelijke onderbouwing als chirurgische als prothetische aspecten bevatten.
Meer info

In de tandartsenpraktijk waar de uitvoering van taken een grote mate van vakkennis en ervaring vereist en er voortdurend nieuw denkwerk nodig is om taken bekwaam te kunnen uitvoeren, is collegiaal aanbod van onderwijs en toetsing een belangrijk hulpmiddel voor kwaliteitsbehoud en verbetering. De toenemende complexiteit en eisen van de patiënt vraagt om een continue afstemming met eigen vakgenoten en ervaren inhoudsdeskundigen per specialistisch vakgebied. Onderwijs aanbieden en volgen gaan uiteindelijk altijd gepaard met de vraag; Wat levert het op? Evaluaties, theorie- en praktijktoetsing, intercollegiale toetsen, etc. Er zijn vele manieren om deze vraag beantwoord te krijgen. Een gedegen opleiding bestaat niet uit toetsen alleen. Er moet onderwijs omheen gebouwd zijn, zodat de cursist zich veilig voelt in het onderwijs en zich met een bekwaam gevoel op de werkplek kan begeven om hetgeen is aangeleerd in het opleidingstraject toe te passen in de eigen praktijk. 

De opleiding CEPID heeft een oplopend complexiteitsniveau te weten Basis, Voortgezet en Gevorderd. Elk niveau bestaat uit een curriculum opgebouwd uit een zelfde aantal lesblokken. Elk niveau heeft een wetenschappelijke onderbouwing waarin zowel chirurgische als prothetische aspecten worden aangeboden. De opleiding heeft het Q-keurmerk.

De cursist werkt meerdere behandeltrajecten uit volgens de klinische leidraad:

 • Onderzoek en anamnese
 • Diagnostiek
 • Indicatiestelling
 • Behandelingsplanning
 • Therapie
 • Evaluatie en nazorg

CEPCD is een geaccrediteerd nascholingsprogramma voor die tandarts die zijn pijlen richt op complexe tandheelkundige problematiek. 

EST (E learning en Scholing in de Tandheelkunde) is opgericht om scholingsprogramma’s in de tandheelkunde aan te bieden. Hierbij ligt de nadruk altijd een "comprehensive" kijk op de te verkrijgen tandheelkunde. Met andere woorden: De patiënt en zijn of haar hulpvraag staan centraal in de toepassing van diverse deelgebieden in de Tandheelkunde. Dit altijd in het kader van een tevoren opgezet behandelplan wat voorziet in duurzaam gebitsbehoud op termijn. Met name bij de aanpak van complexe problematiek is het voor de tandarts algemeen practicus niet altijd even gemakkelijk te doorzien hoe en waar te beginnen. De toespassing van implantologie, parodontologie, orthodontie etc. in de voorbereiding en aanpak is daarbij onontbeerlijk. De reconstructieve tandheelkunde in al zijn facetten voorziet in een overview over al deze gebieden waar de tandarts de regisseur in het gehele behandelproces is.

EST maakt scholing mogelijk voor de enthousiaste en gemotiveerde collegae die zich in de tandheelkundige vakgebieden willen verdiepen. Maar ook voor (deel)cursussen zoals venapunctie en mondfotografie kunt u bij EST terecht.

TTEA staat voor Thoolen Tandheelkundige Educatie en Advies.

Inhoud

Aan de basis van deze klinische leidraad staat het integraal klinisch oftewel comprehensive denken in de Tandheelkunde, waar de implantologie als deelvakgebied gezien kan worden. Tijdens de opleiding worden demonstraties en live surgery gebruikt om daarna de cursist praktisch te laten oefenen volgens het hands-on principe, begeleid door ervaren tandartsen, implantologen en / of parodontologen. Een substantieel deel van de cursustijd wordt aan klinisch onderwijs besteed, zodat de cursist tijdens de opleiding kan bouwen aan een portfolio die benodigd is voor registratie als tandarts implantoloog, erkend door de NVOI. In stages, onder begeleiding, en het zelfstandig behandelen van patiënten in een kliniek voor implantologie dan wel de eigen praktijk, dragen zorg voor een gedegen voorbereiding op het bekwaam zelfstandig kunnen uitvoeren van de aangeleerde vaardigheden. De modulaire opbouw van de opleiding maakt het mogelijk om deelcertificaten te behalen en het volledige curriculum in een eigen tempo te doorlopen. Elk niveau bevat als onderdeel van het curriculum CEPID klinische besprekingsbijeenkomsten. Indien alle niveaus worden doorlopen en men de volledige opleiding wil afronden worden de volgende eisen gesteld:

 1. De cursist een schrijft een scriptie of de cursist verzorgt één wetenschappelijk artikel óf case presentatie in een Nederlands tandheelkundig vakblad óf de cursist doet verslag van een wetenschappelijk onderzoek
 2. De cursist presenteert een literatuurbespeking
 3. De cursist presenteert een volledig gedocumenteerde patiëntenbesprekning
 4. De cursist legt een schriftelijk en mondeling examen af

Docenten

Robbert Eysink Smeets | Tandarts implantoloog NVOI

Geboren 29-11-1956 te Voorschoten 
Praktijk: Tandheelkunde en Implantologie Aemstelwijck,

Getrouwd, 1 zoon en 1 dochter
Hobby's: muziek (opera en klassieke muziek), sport (zwemmen,sportduiken), koken. 
Tandheelkunde studie aan de Vrije Universiteit voltooid in 1984. Sindsdien werkzaam als algemeen practicus.

Van 1985-1987 part-time verbonden geweest aan de VU en Acta als docent klinisch en pre-klinisch onderwijs
Vanaf 1987 diverse cursussen in binnen- en buitenland gevolgd en P.A.O.Tandheelkunde gedaan waaronder cursussen in tandheelkundige implantologie parodontologie en craniomandibulaire dysfunctie. 
Sinds 1989 actief met tandheelkundige implantologie. Eerst bij eigen patienten populatie, later grotendeels op verwijzing.

Vanaf 1987-2016 praktizerend als algemeen practicus in Ouderkerk a/d Amstel met steeds meer nadruk op de implantologie. Van 1995 tot 2002 werkzaam op de afdeling Orale Functieleer ( implantologie) als staflid bij het MSc.programma Implantologie van ACTA. 
Van 2002 tot 2006 werkzaam bij Implantologie Den Haag. Vanaf 1998-2013 werkzaam bij Implantologie Amsterdam. Oprichting Tandheelkunde en Implantologie Aemstelwijck in Ouderkerk a/d Amstel in 2007.

Erkenning implantoloog door NVOI in 2004. Herregistratie in 2008.

Diverse lezingen, seminars en cursussen (waaronder PAOT) gegeven over theoretische en klinische aspecten van de implantologie . ITI referent
Lid ANT,NVOI,NVVP,, Member ITI,Medeoprichter geweest van Stichting Implantologie Nederland en van 2003-2006 voorzitter van deze Stichting 
Examinator Stichting TOP (opleiding tandarts assistente)  van 2005-2012

Peter Thoolen | Tandarts Implantoloog NVOI, Restauratief Tandarts NVVRT, EPA Prosthodontist

Peter Thoolen, Co director van het CEPCD, studeerde Tandheelkunde aan de Universiteit van Nijmegen (1977-1982) waar hij ook enkele jaren als studentassistent in de Prothetische Tandheelkunde fungeerde. Na zijn studie volgde hij een lange periode van intensieve nascholing, eerst in de Parodontologie en vervolgens in de Implantologie (NVOI-erkenning 2003).

Dit leidde o.a. tot een medewerkerschap aan de afdeling Parodontologie in Nijmegen (1996-2006). In het Master of Science programma Parodontologie droeg hij verantwoordelijkheden voor Implantologie, Parodontale Prothetiek en de integratie Paro-Ortho.

Vanaf 1982 tot 2004 voerde hij in Oisterwijk een algemene praktijk, die daarna werd omgezet in een verwijskliniek voor Parodontologie, Implantologie en Reconstructieve THK; de huidige Oisterwijkkliniek Tandheelkunde.

Peter bekleedt vele functies in de organisatorische structuren van de Implantologie en Restauratieve Tandheelkunde in Nederland; sinds 2008 is hij lid van het Consilium Implantologicum. Momenteel lid van de opleidingscommissie van de NVVRT

Daarnaast ontwikkelde hij het CEPID onderwijsprogramma in het Dent@c Leerplein (een Blended Learning opleidingsprogramma) en Denthome (een tandheelkundig communicatieplatform).

Lex Mosk | Tandarts Implantoloog NVOI

Lex Mosk  studeerde in Groningen af in 1980. Daarna werkte hij 1 jaar als assistent in opleiding op de kliniek voor kaakchirurgie aan de Medizinische Hochschule Lübeck in Duitsland. Na enkele waarnemingen vestigde hij zich in 1981 als zelfstandig tandarts in Schiedam samen met echtgenote Carien Mosk – van Omme.

Van 1989 tot 2000 werkte hij als universitair docent Implantologie op ACTA (Academisch Centrum voor Tandheelkunde Amsterdam). Tegelijkertijd ontwikkelde hij zijn eigen praktijk tot gespecialiseerde verwijspraktijk voor implantologie. Lex Mosk ontving de registratie “Implantoloog NVOI” bij het eerste uur.

Werkervaring

2017 Tevens (deels) werkzaam in Verwijspraktijk CIET Hengelo. 2014-heden: Praktijk ingebracht bij “Samenwerkende Tandartsen Nederland”, blijft verbonden aan dezelfde praktijk als Chef de Clinique. 1982-2014: Vestiging Schiedam;  Eigenaar groeps(verwijs)praktijk; (Parodontologie, rehabilitatie, implantologie, slaapgeneeskunde). 2010:Als toenmalig voorzitter SIN samen met collega Thoolen (BIN) Académie BIN opgericht om de wetenschap (basis SIN) en belangenbehartiging (BIN) samen te brengen. Samen met collega Thoolen co-voorzitter A-BIN. 2002: Registratie NVOI-Implantoloog. Rond 2000: Oprichting Implantologie Verwijspraktijk Stadionweg samen met enkele medewerkers van ACTA. Oprichting Stichting Implantologie Nederland (SIN) met o.a. collegae Berkhout, Hosman, Eysink Smeets. 1989-2000: Wetenschappelijk medewerker, universitair docent ACTA afdeling Implantologie. 1981-1982: Diverse waarnemingen.

Opleiding

1980-1981: Oral Chirurgie, Medizinische Hochschule Lübeck, Germany. 1980: Tandheelkunde aan Rijksuniversiteit Groningen

Nascholing en cursussen

Veelvuldig volgen congressen en cursussen in binnen- en buitenland; recente grotere: 2014 Gehele curriculum implantologie parodontologie Prof.dr.Hürzeler, Dr.Zuhr, 2016 Opleiding Reconstructieve Tandheelkunde Dr.S.Smeekens 1e deel

Wetenschappelijke publicaties, lezingen

Sedert 1990 (ACTA) veelvuldige voordrachten voor collegae

Bart Hoefnagels | Tandarts, Implantoloog

Getrouwd, 1 zoon en 2 dochters
Hobby’s: zeilen, skien, koken
Tandheelkunde studie ACTA voltooid januari 1990, sindsdien werkzaam als algemeen practicus

In 1992 eigen praktijk gestart in Noordwijk. Tot 1999 diverse PAOT onderwijs gevolgd. Vanaf 2000 tot 2007 twee dagen per week gewerkt in het Medisch Centrum Alkmaar, opleiding Dento Alveolaire chirurgie. In 2006 registratie Tandarts-Implantoloog behaald.
Gestart met verwijspraktijk te Noordwijk. In 2011 en 2012 een 2-jarige master opleiding gedaan bij GIDE te Los Angelos. Sinds 2012 full time verwijspraktijk.
Lid en visiteur van de NVOI en Member of GIDE. Verder lid van de ANT, ITI implantologie studieclub en zelf opgerichte studieclub.

Wouter Kerdijk | Statisticus Methodoloog

Martin Lentink | 3D Imaging ImpDAT

Stefan Meutermans, Restauratief Tandarts NVVRT, EPA Prosthodontist

Cursusinfo | Vrijstelling

Doelstelling

Het doel van deze opleiding is BIG geregistreerde tandartsen een stap-voor-stap gecontroleerde theoretische en klinische implantologische opleiding te bieden d.m.v. E-learning en blended learning welke toetsbaar is en kan leiden tot een aanvraag om opgenomen te worden in het register tandarts-implantoloog van de NVOI. Aanvangsniveau voor elk onderdeel van de opleiding is BIG geregistreerd tandarts met algemeen tandheelkundige klinische ervaring.

Doelgroep

De doelgroep is BIG geregistreerde tandartsen met algemeen tandheelkundige ervaring die zich gecontroleerd en toetsbaar willen bekwamen in de implantologie

Modules

Module 2 kan aangevangen worden nadat module 1 met goed gevolg is afgerond tenzij er sprake is van een vrijstelling wb module 1 ( zie hiervoor vrijstellingenbeleid 3.10 van de opleidingsgids)

Module 3 kan aangevangen worden nadat module 2 met goed gevolg is afgerond tenzij er sprake is van een vrijstelling wb module 1 en 2 ( zie hiervoor vrijstellingenbeleid 3.10 van de opleidingsgids)

Duur

De cursus van 3 modulen duurt 3 jaar. Desgewenst kan in onderling overleg de klinische begeleiding individueel nog worden uitgebreid.

Studiebelasting

De modules kennen in grote lijn dezelfde studiebelasting. De verdeling per module in contactdagen en zelfstudie kunnen echter afwijken. Elke module heeft minimaal 22 contactdagen van elk 8 uur. Per module wordt bij 40 weken een gemiddelde van 4 uur per week zelfstudie gehanteerd. Dit betekent dat voor elke module een totaal aantal studiebelastingsuren komt op 336 uur.(176 uur contactdagen plus 160 uur voor de module). De totale opleiding CEPID (module 1, 2 en 3) komt hiermee op een studiebelasting van 1.008 uur.

Planning
De opleiding start éénmaal per jaar in september. De mogelijkheid bestaat om de modules in een variabel tempo af te ronden, ermee rekening houdend dat de groepsgewijze contactdagen wel moeten worden gevolgd in de reguliere planning. Verder bestaat de mogelijkheid om extra stagedagen in de opleidingskliniek of eigen praktijk in te plannen.

Opleidingscommissie

 • Prof.Dr. Marco Cune
 • Drs. R.M.J Eysink Smeets
 • Drs. P.M.J.M. Thoolen

Examencommissie

 • Prof. Dr. G. Meijer
 • Drs. D. Rijkens
 • Drs. F. Andriessen

Commissie klacht en bezwaar

 • Drs. L. Snel, tandarts
 • Drs. J. Kieft, tandarts

Zodra de modules 2 en 3 beschikbaar zijn is het mogelijk om vrijstelling te verkrijgen om zodoende op een hoger niveau met de opleiding CEPID te kunnen starten. Indien aantoonbaar wordt gemaakt dat men over kennis en vaardigheden beschikt die elders zijn verkregen kan de opleidingscommissie hiertoe overgaan. De opleidingscommissie en cursist bepalen in goed overleg of er sprake is van vrijstelling binnen het opleidingscurriculum waarbij de opleidingscommissie een bindend advies kan uitspreken. De inmiddels ontwikkelde diagnostische toetsen zijn hierbij een hulpmiddel. 

Om de vrijstellingsprocedure op te starten neemt de cursist contact op met EST BV: Mw. Femke Op ‘t Hoog bereikbaar via telefoonnummer 013 - 52 106 60

Kosten cursist

 • Module Basis € 20.000,-
 • Module Voortgezet € 20.000,-
 • Module Gevorderd € 20.000,-
 • Mentorship op eigen praktijklocatie € 1.500,- per dagdeel 
 • Praktijkkosten voor het klinische deel van de cursus worden gecompenseerd door inkomsten uit de patienten behandeling. 

Alle bedragen zijn vrijgesteld van BTW

Verdiensten cursist bij klinische verrichtingen

Bij behandeling van eigen patienten in de eigen praktijk kan de cursist de behandeling volledig zelfstandig declareren bij de patient. De onderwijskliniek declareert de kosten bij de patient als deze binnen het scholingsprogramma is behandeld.

 

 

Inschrijven

Wilt u zich inschrijven voor de opleiding als cursist of meer informatie ontvangen dan kunt u contact opnemen met de receptie van de Oisterwijkkliniek Tandheelkunde. U kunt deze bereiken door te mailen naar info@oisterwijkkliniek.nl of te bellen naar 013-521 06 60.